Általános szerződési feltételek www.coolcase.hu weblapon keresztül történő vásárláshoz

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a PITBULLCASE Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48., Telephely - Levelezési cím: 2030 Érd, Aradi 68; Adószám: 25389243-2-13 Közösségi adószám: HU25389243, Cg.: 13-09-177451, Statisztikai Számjel: 25389243-4791-113-13 Számla vezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, 10918001-00000083-99760002, HUF IBAN: HU38 10918001-00000083-99760002, SWIFT kód: BACXHUHB) (továbbiakban: Eladó) másrészről a honlapra látogató, vagy ott megrendelést leadó 18. életévét betöltött nagykorú természetes és jogi személy lehet, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vevő megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vevő webáruházon keresztüli vásárlásával a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Vevő és az Eladó között, mely elektronikus formában kerül megkötésre. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja. A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: ÁSZF letöltése PDF formátumban.

1. Eladó adatai

Neve: PITBULLCASE Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (és a panaszkezelés helye): 2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48
Cégjegyzékszám: 13-09-177451
Adószám: 25389243-2-13
Nyilvántartást végző bíróság: Budapestkörnyéki Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Szűcs János ügyvezető önállóan
Eladó elérhetőségei:
Email:
(az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
info@coolcase.hu
Telefonszám: +36209600800
Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége:
cégnév Linux Szerver Kft. 5.
székhely: 3300 Eger, Garay utca
cégjegyzékszám: 10-09-032003
adószám: 23402874-2-10

A webshopot az Eladó üzemelteti, aki a szerződéskötés során saját nevében jár el.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyek hatályba lépését megelőzően közzétesz a honlapon.

2.2. A Vevő a weboldal látogatásával, azon történő megrendelésével vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, magára kötelezőnek ismeri el.

3. Általunk kínált termékek

3.1. Webshopunk a Vevő által megtervezett, vagy már kész megjelenést tartalmazó kiválasztott, mobiltelefonra, vagy tabletre (táblagépre) illeszthető műanyag, vagy szilikon, bőr, vagy műbőr hátlap, illetve tok (a továbbiakban a weboldalon megrendelhető: „Termék”) értékesítésére jött létre.

3.2. A megjelenített termékek kizárólag online, a weboldalon keresztül rendelhetők meg, emailen vagy más csatornán keresztül érkező megkeresések nem minősülnek megrendelésnek.

3.3. A feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség a jelen ÁSZF-ben rögzített eseteken kívül nem kerül felszámításra.

3.4. A webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékekről illusztrációt jelenít meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy a számítógépen tervezett hátlap-képtől kismértékben eltérhet a megvalósult terméken megjelenő kép, a számítógép monitor által megjelenített színek pedig esetenként kis mértékben eltérhetnek a terméken megjelenő színektől.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a hátlapok – tokok peremén, illetve a belső (nem látható) felületén a gyártás során előfordulhatnak bizonyos festék hordalékok, vak foltok, amik kismértékben zavaróak lehetnek, valamint a tok belsejére és peremére a gyártó technikai okokból kifolyólag nem képes nyomtatni. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre, az Üzemeltető részletes leírást ad a tervező használatáról, a "gyakran ismételt kérdések" menüpontban, amit a Vevőnek kötelessége tudomásul venni.

A Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy az egyedi fényképes termékeink cseppállóak, a fröccsenő víz ellen védettek, viszont közvetlen víznyomásnak, vagy tartós magas páratartalomnak kitenni, valamint hosszabb ideig (5-10 perc) vízbe mártani nem szabad, csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben a Vevő lakkréteg bevonatot is rendel a led UV technológiával nyomtatott termék felületére.

3.5. A webshopban feltüntetett készletinformáció tájékoztató jellegű, Eladó egyezteti Vevővel a várható teljesítés idejét.

3.6. Akció esetén az Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.7. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.8 Szerzői jogi rendelkezések

3.8.1. A Vevő büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa az Eladó szerverére feltöltött kép, grafika, fotó, szöveg, embléma vagy ábra másnak, vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői, felhasználási jogát, illetve bármelyikhez kapcsolódó, vagy személyhez fűződő jogát vagy jogait nem sérti.

A Vevő az általa megtervezett telefontok/hátlap-kép Honlapon történő marketing célú közzétételéhez és közösségi oldalain történő megosztásához annak közzétételével hozzájárul, és a hátlap-kép tervvel kapcsolatos vagyoni jogai körében Eladóval szemben szerzői jogi, felhasználási jogokból eredő vagy egyéb anyagi igényt nem érvényesít. A felhasználási jogát a hátlap-képnek módbeli, időbeli, tárgybeli és területi korlátozásra tekintett nélkül átruházza. Vevőnek lehetősége van a tervezési folyamat során olyan nyilatkozatot tenni, hogy nem járul hozzá az általa tervezett kép marketing célú közzétételéhez.

A Vevő nem követelhet kártérítést, ha a tervezési folyamat során a honlap látogatói és vevők által feltöltött olyan anyagokat használ, melyen harmadik személyeknek szerzői jogi, felhasználási joga vagy egyéb joga áll fenn.

3.8.2. Az Eladó nem vállal felelősséget a Honlap látogatói és más Vevők által galériába feltöltött, illetve a tervezés során felhasznált képekkel, ábrákkal, fotókkal, szövegekkel és egyéb jogvédett anyagokkal összefüggésben bejelentett szerzői jogi, felhasználási jogi igényekért, vagy szerzői és szomszédos jogoknak a Honlap látogatói és Vevői által történő megsértéséért vagy más szerzők művének jogosulatlan megváltoztatásából eredő személyhez fűződő jogok megsértéséért. A szerződés tárgyát képező termék árában a hátlapon megjelenő kép nem képvisel hozzáadott értéket, a kép megjelenítéséből az Eladónak jövedelme nem származik.

3.8.3. A weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk és a logók, így az Eladó kereskedelmi megnevezése az Eladó szellemi tulajdonát képezi. A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – a Vevő merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szolgáltatás ajánlása céljából, jövedelemszerzésre nem irányuló szándékkal a Honlap képei mással megoszthatóak a Honlap vagy az Eladó nevének megjelölésével.

4. Digitális adattartalom

A PITBULLCASE Korlátolt Felelősségű Társaság weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal.

Hiba esetén kéri Vevőit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni Eladót.

5. Regisztráció

5.1. Amennyiben visszatérő Vevőnk, vásárlása gyorsítása érdekében javasoljuk webshopunkba történő regisztrációt, mely során email cím, felhasználónév, jelszó, név, telefonszám, megadása kötelező. Egy email címhez csak egy regisztráció végezhető el.

5.2. Regisztráció érdekében átadott adatait a szerződés teljesítése céljából regisztrációja törléséig, illetve a folyamatban lévő rendelése teljesítéséig a rendelései teljesítése érdekében, az Elker törvény 13/A § alapján kezeljük, az adatkezelési szabályzatban megjelölteken felül más személyeknek át nem adjuk.

5.3. A Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Az Eladó kizárja felelősségét, amennyiben a Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 5.4. Az Eladót a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.5. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6. Rendelés menete

6.1. A Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

A Vevő a Honlapon kiválasztja, hogy milyen típusú terméket kíván megrendelni. Ezt követően a kosárba teheti, majd a fizetési módot kiválasztva, megrendelheti, választása szerint az adott készüléktípusra vonatkozó, az Eladó vagy más felhasználók által előre feltöltött, vagy elkészített sablonok közül választhat, vagy saját elképzeléseinek megfelelő Terméket tervez a Honlapon elérhető online tervező alkalmazás segítségével, melynek során saját számítógépéről is tölthet fel fájlokat az Eladó szerverére. Képek, fotók feltöltése esetén azokat pozícionálhatja, átméretezheti és tetszőleges szöveg elemeket is létrehozhat. Az oldal és a tervező használata díjmentes mindaddig, amíg a kiválasztott mobiltelefonra vagy tabletre (táblagépre) illeszthető műanyag vagy szilikon, bőr, vagy műbőr hátlapot illetve tokot (a továbbiakban: „Termékeket”) a Vevő a kosárba nem helyezi! A Vevő a tervezést követően díjmentesen lementheti az általa készített munkát, tervet a saját felelősségére, azt kizárólag személyes és nem kereskedelmi céllal felhasználva. A Vevőnek lehetősége van fotó feltöltése, kiválasztása, annak szerkesztése és tervezése nélkül is a kosárba helyezni a honlapon feltüntetett termékeket.

A Termék a Vevő választása szerint lehet felpattintható műanyag hátlap, lehet eszközre ráhelyezhető szilikon, vagy ún. flipes tok, illetve kihúzós tok, amelyek anyaga műbőr vagy bőr.

A Termék anyagára speciális nyomtatással kerül a kép, melynek során a festék 1 mm mélyen beleég az anyagba, így azzal eggyé válik.

6.2. A Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát kiválasztja.

6.3. A Vevő a „Kosár” mezőre kattintással egy virtuális kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A jobb felső sarokban lévő piros bevásárló kosár gombra kattintva ellenőrizheti az aktuális állapotot. A termék mennyisége módosítható, illetve törölhető is a termék, „Eltávolítás” gombra kattintás után.

6.4. Amennyiben a Vevő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Eltávolítás - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség módosításakor a mennyiség automatikusan frissül.

6.5. Amennyiben minden megvásárolni kívánt terméket behelyezett a kosárba, a „Befejezem a vásárlást – Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva megadhatók a szükséges adatok. Regisztráció nélküli vásárlás esetén meg kell adni a szállításhoz szükséges adatokat: név, email cím, szállítási /számlázási adatok, telefonszám, valamint a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

6.6. Regisztrációval rendelkező Vevőinknek javasoljuk minden esetben a rögzített adatai ellenőrzését.

6.7. Választható szállítási módok:

 1. Házhoz szállítás ExpressOne futárszolgálattal.

  Bankkártyás, Banki átutalás, Paypal, Utánvét beszedés fizetés esetén

  szállítási és csomagolási díjtáblázat
  Magyarország határain belül egységes díjszabással

  Fizetendő (bruttó): 990 Ft
  9990 Ft feletti rendelés estén a kiszállítás ingyenes!

  Utánvét beszedés (bankkártya) Segítségével a címzett bankkártyával is kiegyenlítheti az utánvét összegét a futárnál lévő mobilterminálon, amelyről bizonylatot kap.

 2. Foxpost (csomagautomatás szolgáltatás).

  Bankkártyás, Banki átutalás, Paypal fizetés esetén

  szállítási és csomagolási díjtáblázat
  Magyarország határain belül egységes díjszabással

  Fizetendő (bruttó) 790 Ft

 3. Csomag visszárut követően, ha a Vevő az átvételt megtagadja vagy valami oknál fogva nem veszi át, a csomag visszaérkezik hozzánk. Ez esetben az újra szállítás díját 990 Ft + 990 Ft adminisztrációs költséget kell megfizetnie, amiről a számlát az újraküldött csomagban mellékeljük.

  A csomag átvételének megtagadása esetén (még a visszaérkezés előtt), automatikus email értesítést küldünk csomagszámmal ellátva, melyben kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a szállítócéggel és kérje az ismételt kiszállítást, mert ha visszaérkezik hozzánk a csomag, csak a fentebb látható pluszköltségekkel áll módunkban újra kiküldeni azt.

  Amennyiben a Termék visszaérkezik hozzánk, normál Webshop rendelés esetén a termék visszakerül a raktárkészletbe. Egyedi készítésű termék rendelés esetén megküldésre kerül egy újabb email értesítés 5 munkanapon belüli kapcsolatfelvételre való felhívással, amelyet követően az ügy továbbításra kerül a Credit Control behajtócég partnerünk felé. Ezt követően az ügyet már a Credit Control kezeli.

  Amennyiben a visszárus egyedi telefontok ára a Credit Control által behajtásra került, a csomagot újra küldjük a Vevőnek amennyiben erre igényt tart. Az ismételt megküldés szállítási díját meg kell fizetnie, ami bruttó 990 FT.

  Amennyiben a Vevő még a Credit Control átadása előtt ismételten kéri az újraszállítást a fenti plusz költségekkel és szintén az utánvétet választotta, majd másodszor sem vette át, az ügyet automatikusan továbbítjuk a behajtócég felé az emelt költségekkel.

A jelen pontban foglaltaktól eltérő szállítási mód csak az Eladó erre vonatozó kifejezett, Vevő részére írásban tett egyedi vállalása esetén lehetséges.

6.8. Választható Fizetési módok:

Vevő a megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:

Online Bankkártyás fizetés

Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat webáruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vevőinknek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA, MasterCard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Online Paypal fizetés

A megrendelés leadását követően közvetlenül. Ezen fizetési mód választása esetén webshopunk a rendelése leadását követően átirányítja a Paypal fizetési oldalára.

Az utánvét elszámolása

és átutalása naponta automatikusan megtörténik, a belföldi átutalás bankköltségét az ExpressOne vállalja. Ez alól kivételt képez a tranzakciós illetékből származó többletköltség, amelynek mértékéről az ExpressOne vonatkozó honlapján a Pótdíjak alatt talál tájékoztatást. A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Csomagpontba történő kézbesítés esetén a beszedett utánvét összegek elszámolása és átutalása hetente egyszer történik meg.

Utánvét beszedés (bankkártya)

Segítségével a címzett bankkártyával is kiegyenlítheti az utánvét összegét a futárnál lévő mobilterminálon, amelyről bizonylatot kap. A fizetés a következő hitelkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: MasterCard, Maestro, Visa, American Express. A szolgáltatás díja az alap utánvét szolgáltatási díjon felül a bankkártyával beszedett összegnek az árajánlatban rögzített százaléka, amely minden esetben a Feladónak kerül kiszámlázásra. Az utánvét szolgáltatás alapdíja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül.

Előre utalással:

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vevőnek átutalnia
Kedvezményezett neve: PITBULLCASE Korlátolt Felelősségű Társaság
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6,
számlaszám: 10918001-00000083-99760002,
HUF IBAN: HU38 10918001-00000083-99760002,
SWIFT kód: BACXHUHB

Vevő választása szerint FoxPost átvétel vagy házhoz szállítás esetén is lehetséges előre utalás. Ez esetben a Vevő által megadott e-mail címre megküldi Vevőnek az előre utaláshoz szükséges adatokat. A Vevőnek banki előre utalással történő fizetés esetén meg kell adnia a visszaigazolás számát a közlemény rovatban.

Amennyiben a termék vételára a megrendelés leadását követő 3. (harmadik) banki napig nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

Utánvétes vásárlás esetén a termék feladásának feltétele, hogy a vevő a megrendelés során adatait pontosan megadja. Vevő , vagy meghatalmazottja köteles a címhelyen tartózkodni és a vételárat a futárnak hiánytalanul készpénzben megfizetni, a terméket pedig átvenni.

Készpénzes fizetésre kizárólag az Eladó telephelyén személyes átvétel esetén számla ellenében előre írásban egyeztetett esetben van lehetőség.

6.9. Vásárlási feltételek elfogadásával Vevő elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

6.10. A kosár oldalon a „befejezem a vásárlást” gombra kattintva bekéri a rendszer az adatokat, majd a Vevő kiválaszthatja, hogy vendégként vásárol vagy regisztrál. Lejjebb görgetve kiválasztja a fizetési módot, majd a szállítási módot és ezt követően tekintheti át a rendelését. Azt követően írhat megjegyzést a futárnak majd az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat elfogadása esetén tud rendelni, illetve hozzájárulhat a megtervezett egyedi telefontok megjelenítéséhez marketing célból, valamint az elkészült munkákban. Végül a rendelés leadása gombbal véglegesíti a vásárlást.

6.11. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.12. „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés véglegesítésre kerül.

6.13. A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap az Eladótól. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Vevő tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás csupán a megrendelés leadását igazoló automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben (ajánlat elfogadása vagy új ajánlat tartalommal) (feldolgozást követő visszaigazolás) értesíti a Vevőt a megrendelés teljesítésének pontos feltételeiről.

Eladó részéről email értesítés történik amennyiben legyártották a terméket, illetve, ha úton van a termék, továbbá akkor is, ha a szállítás időpontjában változás állna be. Az Eladó értesíti a Vevőt, ha banki átutalás esetén nem jött meg az átutalás 72 órán belül; ha nem teljesült a bankkártyás/paypal fizetés; illetve, ha túlterhelés vagy gyártási hiba miatt csúszik a szállítás; továbbá a garancia feldolgozásáról; termék újra gyártásáról és annak a kiszállításáról. Email értesítést küld az Eladó akkor is, ha a Vevő a szerződés feltételeit betartva lemondta a rendelést; valamint, ha az ExpressOne vagy a FoxPost utánvét átvételt megtagadta. Ha egy rendelés egyeztetést kíván, az Eladó telefonon veszi fel a kapcsolatot a Vevővel.

6.14. Két különálló rendelést utólag nem tudunk összevonni és egy csomagban kiküldeni. Egy rendeléshez egy darab ajándékterméket tudunk biztosítani, függetlenül a megrendelt termékek darabszámától.

7. Szállítási határidő

7.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik. Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.2. Általános teljesítési határidő a futárszolgálat részére történő átadásra

 • 3-5 munkanap

Az Eladó viszont nem vállal felelősséget a téves vagy hiányos címzésből adódó sikertelen kézbesítés miatt, továbbá az ebből következő újra kiküldést fedező plusz költségek a Vevőt terhelik.

ExpressOne futárszolgálatnál feladott küldemény esetén a csomag ragszámot és nyomon követést kap, valamint a Vevőt a szállító cég emailben és SMS-ben is értesíti. A csomag rendeltetésszerű célba érkezéséért a Üzemeltető, mint Eladó felelősséget vállal.

7.3. Feldolgozást követő visszaigazolás: Eladó legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja a Vevő megrendelését az általa teljesíteni vállalt feltételekkel. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, vagy a termék szállítása várhatóan a webshopban feltüntetetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, ezen körülményeket Eladó a visszaigazoló emailjében kiemelten közli. Amennyiben az Eladó visszaigazolásának tartalma azonos a Vevő megrendelésével, úgy az Eladó visszaigazolásával a felek között az írásbeli szerződés létrejöttnek minősül. Amennyiben Eladó bármely tekintetben eltérő feltétellel igazolja vissza a megrendelést, az új ajánlatnak minősül, és a közölt feltételekre Eladó 3 napos ajánlati kötöttséget vállal, melyek határidőn belüli elfogadása esetén a felek között az Eladó által közölt tartalommal a szerződés létrejön, nem elfogadás, vagy vevői nyilatkozattétel hiányában pedig Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik, és a megrendelés törlésre kerül.

7.4. Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, amennyiben a teljesítésre rajta kívülálló, előre általa nem ismert ok miatt nem képes. Részben történő teljesítésre kizárólag Vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét a fentiek miatt nem képest teljesíteni, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

8. Létrejött szerződés

8.1. A felek között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül.

8.2. Az Eladó a szerződést nem tárolja iktatásra nem kerül.

8.3. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

9. Termékek átvétele

9.1. Vevő köteles a csomagoláson észlelt esetleges sérülés, hiány, vagy szállítási hiba esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. A Vevő köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik olyan személy, aki át tudja venni a csomagot. Az utánvétes rendelés esetén a szállítás során készült kísérődokumentum alapján az Eladó a Vevő kérésére tájékoztatást tud adni a küldemény státuszáról, a küldemény megérkezéséért garanciát vállal.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el!

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az Eladó viszont nem vállal felelősséget a téves vagy hiányos címzésből adódó sikertelen kézbesítés miatt, továbbá az ebből következő újra kiküldést fedező plusz költségek a Vevőt terhelik. ExpressOne futárszolgálatnál feladott küldemény esetén a csomag ragszámot és nyomon követést kap, valamint a Vevőt a szállító cég emailben és SMS-ben is értesíti. A csomag rendeltetésszerű célba érkezésért az Eladó felelősséget vállal.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék PITBULLCASE Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vevő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Elállás joga
(KIZÁRÓLAG FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ VEVŐK ESETÉN!)

11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt Nem egyedi tervezésű (ún. webshop) termékek esetén kézhez vételétől számított 30 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Ennek során elegendő az írásbeli elállási nyilatkozatot megküldeni 30 napon belül. Ebben az esetben az Eladó a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült termékre, a hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.

Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt az a Vevő nem tudja karcmentes, vagy sérülésmentes állapotban visszajuttatni. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vevő költségére az Eladó visszaküldi, vagy felelős őrzésbe veszi.

Eladó nem vállal felelősséget nem megfelelő készülék típusra, tévesen leadott rendelés miatt. A Vevő tudomásul veszi, hogy figyelmetlenségből rosszul kiválasztott, megrendelt egyedi telefon tok esetén az Üzemeltető, mint Eladó nem vállal semmilyen felelősséget vagy kártérítést.

11.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi, vagy több termék esetén amikor az utolsó terméket átvette. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 • Felhívjuk a Vevők figyelmét, hogy a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben, és megfelelően gyakorolta. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 30. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

11.3. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségekre:

 • email útján bejelentheti az info@coolcase.hu email címre küldött elektronikus levéllel
 • postai úton megküldi az elállási nyilatkozatát az Eladó adatai között feltüntetett levelezési címre (2030 Érd, Aradi u. 68.)

Ebből a célból felhasználhatja a tájékoztató mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

FONTOS!

Elállási nyilatkozatához csatoltan küldje vissza a megrendeléshez mellékelt számla eredeti példányát és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vevő nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

11.4. A termék visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

11.5 Eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

11.6 Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítás díját, azzal, hogy Eladó a választható legolcsóbb kiszállítási díjat téríti meg. A visszatérítés banki átutalással történik meg, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Eladó azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

11.7. Fogyasztó köteles az árukat az Eladónak visszaadni. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árukat.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 30 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

11.8. Vevő csak használatlan, új állapotú, tiszta, hibátlan terméket küldhet vissza elállásával egyidejűleg. Az Eladó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi a visszaküldött termék állapotát, tulajdonságait, és amennyiben megfelel a fenti feltételeknek, úgy megindítja a visszatérítést.

11.9. Használt, hiányosan visszaküldött, vagy a Vevőnél megsérült termék esetén az elállás jogát a Vevő jogszerűtlenül gyakorolja, így visszatérítésre nem jogosult. Elállási jog elutasításáról ez esetben az Eladó e-mail útján értesíti a Vevőt, aki dönthet a visszaküldött termék ismételt átvételéről. Ez esetben a termék ismételt kiszállítása a Vevőt terheli.

Egyedi tervezésű, saját elképzelés szerint megrendelt és kivitelezett termék esetén, az elállási jog nem vonatkozik át nem vett, vagy ki nem bontott termék visszaküldésére, valamint az elállási jog ez esetben csak az esetleges gyártási hibákra, sérülésekre, vagy egyéb külsérelmi nyomokra, a kézbesítés pillanatában észlelt hibákra vonatkozik.

Eladó kijelenti, hogy egyedi gyártású termék esetén a 30 napos elállási jog nem foganatosítható, mivel az a Vevő elképzelése alapján került legyártásra, ezáltal más felhasználónak nem értékesíthető. Hivatkozva a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 14. pontjának 29. § (1) / c) bekezdésére, miszerint:

„A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

Amennyiben a Vevő nem hajlandó kifizetni a megrendelt terméket, az Eladó szándékos károkozást feltételezhet.

Ez eseteben az Eladó az ügyet 5 munkanapon belül átadja a jogi osztálynak, onnan pedig tovább kerül az Eladóval együttműködő behajtó céghez.

Az eljárás költsége magába foglalja az újra küldés költségét (990 Ft), az adminisztrációs díjat (990 Ft), valamint a behajtás díját, amit a behajtó cég számlázni fog a Vevőnek.

Amennyiben a vételár és az egyéb költségek (a 990 Ft-os adminisztrációs díj, valamint ismételt kiszállítás esetén az újra kiküldés 990 Ft-os díja, továbbá a behajtócég által meghatározott többlettköltségek) megfizetése nem kerül teljesítésre a felszólítást követő 15 munkanapon belül, az eljárás tovább folytatódik. A károkozás és az egyéb végrehajtással járó költségek az 1994. évi LIII. bírósági végrehajtásról szóló általános eljárási szabályok szerint kerül végrehajtásra, ami magába foglalja a bérlevonást, ha ez nem lehetséges ingóság vagy ingatlan terhelést.

Követeléskezelésért felelős partner cégünk:

Credit Controll Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

12. Szavatosság, jótállás

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

12.1. Kellékszavatosság

12.1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.1.2. Milyen jogok illeti meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

12.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (nem fogyasztók esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2. Termékszavatosság

12.2.1 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

12.2.2. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.2.3. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.3 Jótállás

A szerződés tárgyát képező termékekre nyomtatott munkára az Eladó ún. kopásgaranciát (nyomtatási garanciát) vállal. Amiben az Eladó vállalja, hogy a termékre led UV technológiával nyomtatott minta rendeltetés szerű használat alatt nem kopik le. A jótállás időtartama 6 hónap.

A szerződés tárgyát képező termékekre a jótállás időtartama 6 hónap.

Abban az esetben, ha a Vevő az egyedi tervezésű termékre plusz lakkréteg bevonatot is rendelt, a jótállás időtartama 12 hónapra terjed ki.

A lakkréteg bevonat egy külső réteget jelent, ami rákerül a nyomtatási felületre, mely által plusz védelmet biztosít a led UV technológiával nyomtatott felületnek, kopás, karc, szennyeződés és víz külső hatások ellen.

A lakkréteg bevonatban olykor keletkezhetnek minimális légbuborékok, szemmel alig látható, olyan levegőben szálló porszemcsék, melyek esztétikailag nem befolyásolják a termék minőségét. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre.

A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra és a törésre. A jótállási határidő a termék a Vevő részére történő átadása napjával kezdődik. A termék átadásakor az Eladó a termékhez számlát ad. A jótállási igény a számlával érvényesíthető.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a számítógépen tervezett hátlap-képtől kismértékben eltérhet a megvalósult terméken megjelenő kép, a számítógép monitor által megjelenített színek pedig esetenként kis mértékben eltérhetnek a terméken megjelenő színektől.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a hátlapok – tokok peremén, illetve a belső (nem látható) felületén a gyártás során előfordulhatnak bizonyos festék hordalékok, vak foltok, amik kismértékben zavaróak lehetnek, valamint a tok belsejére és peremére a gyártó technikai okokból kifolyólag nem képes nyomtatni. Ez esetben az üzemeltető nem vállal felelősséget, a jótállás nem terjed ki az esetleges hibajelenségre, az Üzemeltető részletes leírást ad a tervező használatáról, a "gyakran ismételt kérdések" menüpontban, amit a Vevőnek kötelessége tudomásul venni.

A Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy az egyedi fényképes termékeink cseppállóak, a fröccsenő víz ellen védettek, viszont közvetlen víznyomásnak, vagy tartós magas páratartalomnak kitenni, valamint hosszabb ideig (5-10 perc) vízbe mártani nem szabad, csak és kizárólag abban az esetben, amennyiben a Vevő lakkréteg bevonatot is rendel a led UV technológiával nyomtatott termék felületére. Az utóbbi, ellenjavalt használatokból eredő sérülések esetén a garancia nem érvényesíthető.

Hibás termék visszaküldése esetén a visszaküldés során felmerülő költségek közvetlen a Vevőt terhelik.

Miután a hibásnak vélt termék visszaérkezett az Eladó telephelyére, az Eladó a terméken hibafeltárást végez.

Amennyiben az a rendeltetésszerű állapotától eltér, deformált, anyaghibás, vagy gyári hibás, az Eladó a termék teljes vételárát visszatéríti a Vevőnek a bevizsgálást követő 14 napon belül, mely vételár visszatérítést kizárólag átutalással áll módjában teljesíteni.

Ha a hibafeltárás során a hibásnak vélt terméken külsérelmi nyom (ütődés, törés, rongálás) nyomait állapítja meg, ami nem rendeltetésszerű használatból ered, vagy a hibásnak vélt termék a kiállított számla hiányában érkezik meg, az Eladó a termékgaranciát nem köteles teljesíteni és a terméket ez esetben visszapostázza a Vevőnek.

Garanciális teljesítést (termék cserét) az Eladó kizárólag egyszeri alkalommal vállal termékenként, így amennyiben ugyanaz a garanciális probléma merül fel ismét, megkérjük a Vevőt, hogy küldje vissza a csomagot ajánlott postai küldeményként és a teljes vételár megtérítésre kerül.

Garanciális csomag visszaküldését csak személyes átadással vagy ajánlott postai küldeményként lehetséges teljesíteni. Utánvétes küldés esetén a csomagot Eladó nem tudja átvenni.

13. A szerződés időtartama:

A felek között a termékértékesítésre szóló adásvételi szerződés annak teljesítéséig áll fenn.

14. Panaszkezelés rendje

14.1. Amennyiben a Vevőnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

14.2. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát, érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül átadja a Vevőnek. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

14.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

14.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik az Eladóval történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

14.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit a következő linken érheti el. http://jarasinfo.gov.hu/

14.4.2 Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

(Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.)

Testület neve címe telefonszám/fax email-cím
Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. (72) 507-154
(72) 507-152
kerelem@baranyabekeltetes.hu
info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. (76) 501-525
(76) 501-532
(76) 501-538
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. (66) 324-976
446-354
451-775
(66) 324-976
bekeltetes@bmkik.hu bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. (46) 501-091, 501-870
(46) 501-099
bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. (1) 488-2131
(1) 488-2186
bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. (62) 554-250/118 mellék
(62) 426-149
info@csmkik.hu
 Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. (22) 510-310
(22) 510-312
  fmkik@fmkik.hu bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/a. (96) 520-202
(96) 520-217
(96) 520-218
bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 06-52-500-710
06-52-500-745
06-52-500-720
bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15. (36) 416-660/105 mellék
(36) 323-615
bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8. (56) 510-610
(56) 370-005
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36. (34) 513-010
(34) 316-259
bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a (32) 520-860
(32) 520-862
nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 06-1-269-0703
06-1-269-0703
pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület 7400 Kaposvár, Anna utca 6. (82) 501-000
(82) 501-046
skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. (42) 311-544
(42) 420-180
bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. (74) 411-661
(74) 411-456
kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. (94) 312-356
(94) 316-936
vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém, Budapest u. 3. (88) 814-111
(88) 412-150
info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. (92) 550-513
(92) 550-525
zmkik@zmkik.hu zmbekelteto@zmkik.hu

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vevő igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

14.4.3. Online vitarendezési platform:

Az Eladó tájékoztatja továbbá Vevőit, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. 

Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Eladóval, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.

Eladó nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

15. Vegyes rendelkezések

15.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

15.2. Az Eladó megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. Az Eladó a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. Az Eladó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Eladó letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

15.3. Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

15.4. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.5. A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

15.6. Az Eladó és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, felek közötti peres eljárásra kiköti a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

15.7. Az Eladó kizárja a felelősségét a téves adatfelvitel és „nyomdahiba” következtében a Honlapon feltüntetett esetlegesen hibás adatokért - ideértve a tévesen feltüntetett vételárat is. Amennyiben a rendelés feldolgozása során bármilyen hibára fény derülne (pl. hibásan feltüntetett ár), akkor erről a Vevőt az Üzemeltető értesíti.

15.8. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem tudja módosítani a Vevő által elkészített képet, erre nem is vállal kötelezettséget. Az Eladó kizár minden kártérítési, vagy egyéb felelősséget a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

15.9. A megrendelés megerősítésével a Vevő kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást megkapta. A Vevő esetleges fogyasztói panaszait, megrendelés lemondását az Eladónál írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Vevő által megadott e-mail címre, illetve a(z) info@coolcase.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el.

15.10. A Vevő a regisztráció során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vevő jelszavával belépve tettek, a Vevő felelős.

15.11. A rendelés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vevő felelős. Amennyiben az Eladónak hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Eladó jogosult a regisztrált Vevő által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

15.12. Az Eladó fenntartja annak a jogát, hogy a Vevő által feltöltött képet, és az Eladó szerverére elmentett tervet, megrendelést indokolás nélkül törölje és a szerződés teljesítésétől indokolás nélkül elálljon. Eladót erre az esetre semminemű kártérítési kötelezettség nem terheli.

15.13. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

16. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.coolcase.hu/adatkezelesi-szabalyzat

17. Egyéb

17.1. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

17.2. Jelen ÁSZF, valamint a weboldal működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 08. 27.

Elállási nyilatkozat minta letölthető az alábbi linkre kattintva: Elállási nyilatkozat minta

Vonatkozó jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi CLV. tv a fogyasztóvédelemről